Posted time Tháng Mười 21, 2023 Location Hai Phong

ITC TRANSPORT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÀU 7V5

1/ Thông tin tuyển dụng:

 • Các chức danh thuyền viên có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe, đủ các bằng cấp giấy tờ.
 • Các chức danh tuyển dụng.
 • 1/ Phó 3
 • 2/ Máy 2
 • 3/ Máy 3
 • 4/ Máy 4
 • 5/ Elect

2/ Yêu cầu:

 • Có giấy khám sức khỏe, giấy khám sức khỏe phải được cấp bởi các bệnh viện chuyên khám cho thuyền viên: bệnh viện Giao thông vận tải, bệnh viện Y học biển… Không dị tật, dị hình.
 • Đã tốt nghiệp các Trường chuyên ngành Hàng hải.
 • Có đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ liên quan…..

3/ Chính sách và chế độ làm việc:

 • Thuyền viên được tuyển dụng sẽ được bố trí làm việc phù hợp
 • Thuyền viên làm việc trên tàu với môi trường làm việc tiêu chuẩn cao, có cơ hội nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn và thăng tiến trong nghề nghiệp.